Cách Hack Game Dino trên chrome

Cách Hack Game Dino trên chrome 8 , 5.00 , #Cách #Hack #Game #Dino #trên #chrome var original = Runner.prototype.gameOver Runner.prototype.gameOver = function (){} Lệnh Bất Tử——- Runner.instance_.setSpeed(1000) Lệnh Tăng … Xem thêm