B2F vs AMC | HEV vs CS | CS vs AMC | Ngày 1 Vòng thăng hạng Đấu Trường Danh Vọng Mùa đông 2021

B2F vs AMC | HEV vs CS | CS vs AMC | Ngày 1 Vòng thăng hạng Đấu Trường Danh Vọng Mùa đông 2021


, , #B2F #AMC #HEV #AMC #Ngày #Vòng #thăng #hạng #Đấu #Trường #Danh #Vọng #Mùa #đông

14h00 – Trận 1: B2F Gaming vs Amico Esports 16h30 – Trận 2: Heavy vs C-Casa Gaming 19h00 – Trận 3: Thua trận 1 vs Thua trận 2 …

Nguồn: https://game5s.net/

Viết một bình luận