Đây là tôi khi edit hơn 30p cho nhân vật nhưng video chỉ có hơn 2 phút ( ' v ' )

Đây là tôi khi edit hơn 30p cho nhân vật nhưng video chỉ có hơn 2 phút ( ' v ' )


4042 , 4.99 , #Đây #là #tôi #khi #edit #hơn #30p #cho #nhân #vật #nhưng #video #chỉ #có #hơn #phút

Nhân vật : Fun Nar ( My oc)
nhạc: Not The One

Nguồn: https://game5s.net/

Viết một bình luận