( GAME 3 ) ( BREN ESPORTS VS RRQ ) ( M2 CHAMPIONSHIP ) ( SEMI FINALS )

( GAME 3 ) ( BREN ESPORTS VS RRQ ) ( M2 CHAMPIONSHIP ) ( SEMI FINALS )


4 , 5.00 , #GAME #BREN #ESPORTS #RRQ #CHAMPIONSHIP #SEMI #FINALS

#M2
#CHAMPIONSHIP
#SEMIFINALS

Nguồn: https://game5s.net/

Viết một bình luận