GoPet Mở Đua Tốp Mừng Trung Thu

Đón mừng lễ Quốc Khánh 2/9 và Trung Thu, GoPet cập nhật thêm 1 số tính năng mới, đi kèm mở sự kiện “Đua top pet mới giành cho thiên đình” đầy hấp dẫn.

Gopet Mở Đua Tốp Mừng Trung Thu

I- Một số cập nhật
– Giới thiệu 6 loại pet mới : pet thần thú
– Mua pet Sứ giả thần thú = mgold sẽ CHẮC CHẮN nhận được 1 phần quà rất giá trị và quí hiếm
– Cập nhật hàng hóa “khủng” cho shop mẫu cánh vàng
– Khuyến mãi đổi pet thần thú đặc biệt chỉ với 30 mảnh pet,đến hết ngày 8/9

II- Đua Top Pet mới dành cho Thiên Đình
Thời gian: Từ 18h ngày 28/08 đến hết 16h ngày 08/09/2014
Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi sẽ dùng Pet Sứ Giả thần thú để đua top
Pet sứ giả thần thú
Hệ: Thiên Binh (fire).
Mô tả: Pet trùng sinh sự kiện đua top từ 28/8 đến 8/9/2014
{“type”:3,”strength”:450,”agility”:300,”intelligen t”:280}
– Thông qua cuộc thi Đua top pet sẽ mở vào ngày 29/8, người chơi trùng sinh sẽ dùng pet này để đua top,và đạt được các phần thưởng khác nhau, dùng để đổi được pet thần thú
– Khi mua pet sứ giả thần thú = mgold, người chơi cũng sẽ có cơ hội may mắn nhận được các phần quà giá trị kèm theo, trong đó có cả mảnh pet thần thú, dùng để đổi pet thần thú tại NPC Du côn thiên thần.
Người chơi có thể mua pet này tại NPC Tổng Quản thiên thần, hoặc tại trân trân bằng mgold hoặc bằng ngọc
Lưu ý: Hết thời gian diễn ra sự kiện, phần thưởng sẽ được trao cho các tài khoản có sở hữu pet sứ giả thần thú trong người
1 tài khoản có thể nhận được nhiều mức phần thưởng xếp hạng khác nhau, tùy vào số pet sứ giả thần thú mà mình sở hữu
Đặc biệt, khi mua pet sứ giả thần thú = mgold, người chơi sẽ CHẮC CHẮN nhận đc ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm:
1/ 2 mảnh Pet Bọ binh sĩ: Gồm 30 mảnh đổi pet thần thú trung cấp cấp bọ binh sĩ tại du côn hay du côn thiên thần
2/ 2 mảnh pet gà lười: Gồm 30 mảnh đổi pet thần thú trung cấp gà lười tại du côn hay du côn thiên thần
3/ 2 mảnh pet mèo tập sự: Gồm 30 mảnh đổi pet thần thú sơ cấp mèo tập sự tại du côn hay du côn thiên thần
4/ 1 mảnh pet bọ chiến sĩ: Gồm 30 mảnh đổi pet thần thú cao cấp bọ chiến sĩ tại du côn hay du côn thiên thần
5/ 1 mảnh pet gà hiệp sĩ: Gồm 30 mảnh đổi pet thần thú cao cấp gà hiệp sĩ tại du côn hay du côn thiên thần
6/ 1 mảnh pet mèo ma: Gồm 30 mảnh đổi pet thần thú cao cấp mèo ma tại du côn hay du côn thiên thần
7/ 1 Thẻ xăm khiên thép biến dị (huyền thoại)
8/ 1 Thẻ xăm khiên thép biến dị (cực hiếm)
9/ 1 Thẻ xăm Trường Kiếm biến dị (Huyền Thoại)
10/ 1 Thẻ xăm Trường Kiếm biến dị (Cực Hiếm)
11/ 1 Thẻ xăm Trường Kiếm biến dị (Hiếm)
12/ 1 Thẻ xăm Trường Kiếm (Huyền Thoại)
13/ 1 Thẻ xăm Trường Kiếm (Cực Hiếm)
14/ 1 kim cương mới tăng 50% thành công cường hóa trang bị trùng sinh
15/ 1 Linh hồn tinh thể tăng 100% thành công cường hóa trang bị trùng sinh
16/ 1 Bạch kim tinh thạch tăng 65% thành công cường hóa trang bị trùng sinh
17/ 1 Hoàng kim tinh thạch tăng 85% thành công cường hóa trang bị trùng sinh
18/ 5 Bình x4 kinh nghiệm cao cấp (mới) Nhân 4 kinh nghiệm trong 60 phút,chỉ dùng cho nhân vật đã trùng sinh
19/ 7 Bình x4 kinh nghiệm trung cấp (mới) Nhân 4 kinh nghiệm trong 60 phút,chỉ dùng cho nhân vật đã trùng sinh
20/ 10 Bình x4 kinh nghiệm sơ cấp (mới) Nhân 4 kinh nghiệm trong 60 phút,chỉ dùng cho nhân vật đã trùng sinh

Phần Thưởng:
Hạng 1
– 1 pet thần thú bọ chiến sĩ
– 10 mảnh pet thần thú bọ binh sĩ
– 10 mảnh pet thần thú gà lười
– 10 mảnh pet thần thú mèo tập sự
– 5 mảnh pet thần thú bọ chiến sĩ
– 5 mảnh pet thần thú gà hiệp sĩ
– 5 mảnh pet thần thú mèo ma
– 1 cánh sơ cấp – hoàn mỹ
– 30 bình mực xăm hiếm
– 30 bình mực xăm tốt
– 35 mảnh cánh trung cấp – hoàn mĩ
– 1500 lông phượng hoàng
– 50 mẫu cánh vàng
– 50 mẫu cánh bạc
– 20 mảnh trang bị mỗi loại của set trang bị cấp 2 (3 set,mỗi set 5 món,tổng cộng 15 món)
– 8 bạch kim tinh thạch,tăng xác suất cường hóa thành công lên 65%
– 1 pet thần chết lv 37 (để bán lại cho người khác ^^)
– 150k mgold + 40k = 190k mgold

Hạng 2
– 1 pet thần thú gà hiệp sĩ
– 9 mảnh pet thần thú bọ binh sĩ
– 9 mảnh pet thần thú gà lười
– 9 mảnh pet thần thú mèo tập sự
– 4 mảnh pet thần thú bọ chiến sĩ
– 4 mảnh pet thần thú gà hiệp sĩ
– 4 mảnh pet thần thú mèo ma
– 1 cánh sơ cấp – hoàn mỹ
– 30 bình mực xăm hiếm
– 30 bình mực xăm tốt
– 30 mảnh cánh trung cấp – hoàn mĩ
– 1500 lông phượng hoàng
– 50 mẫu cánh vàng
– 50 mẫu cánh bạc
– 20 mảnh trang bị mỗi loại của set trang bị cấp 2 (3 set,mỗi set 5 món,tổng cộng 15 món)
– 8 bạch kim tinh thạch,tăng xác suất cường hóa thành công lên 65%
– 1 pet thần chết lv 37 (để bán lại cho người khác ^^)
– 150k mgold + 40k = 190k mgold

Hạng 3
– 1 pet thần thú mèo ma
– 8 mảnh pet thần thú bọ binh sĩ
– 8 mảnh pet thần thú gà lười
– 8 mảnh pet thần thú mèo tập sự
– 3 mảnh pet thần thú bọ chiến sĩ
– 3 mảnh pet thần thú gà hiệp sĩ
– 3 mảnh pet thần thú mèo ma
– 1 cánh sơ cấp – hoàn mỹ
– 30 bình mực xăm hiếm
– 30 bình mực xăm tốt
– 25 mảnh cánh trung cấp – hoàn mĩ
– 1500 lông phượng hoàng
– 50 mẫu cánh vàng
– 50 mẫu cánh bạc
– 20 mảnh trang bị mỗi loại của set trang bị cấp 2 (3 set,mỗi set 5 món,tổng cộng 15 món)
– 8 bạch kim tinh thạch,tăng xác suất cường hóa thành công lên 65%
– 1 pet thần chết lv 37 (để bán lại cho người khác ^^)
– 150k mgold + 40k = 190k mgold

Hạng 4-5-6
– 1 pet thần thú bọ binh sĩ
– 7 mảnh pet thần thú bọ binh sĩ
– 7 mảnh pet thần thú gà lười
– 7 mảnh pet thần thú mèo tập sự
– 2 mảnh pet thần thú bọ chiến sĩ
– 2 mảnh pet thần thú gà hiệp sĩ
– 2 mảnh pet thần thú mèo ma
– 1 cánh sơ cấp – hoàn mỹ
– 30 bình mực xăm hiếm
– 30 bình mực xăm tốt
– 20 mảnh cánh trung cấp – hoàn mĩ
– 1500 lông phượng hoàng
– 50 mẫu cánh vàng
– 50 mẫu cánh bạc
– 20 mảnh trang bị mỗi loại của set trang bị cấp 2 (3 set,mỗi set 5 món,tổng cộng 15 món)
– 8 bạch kim tinh thạch,tăng xác suất cường hóa thành công lên 65%
– 1 pet thần chết lv 37 (để bán lại cho người khác ^^)
– 150k mgold + 40k = 190k mgold

Hạng 7-8
– 1 pet thần thú gà lười
– 6 mảnh pet thần thú bọ binh sĩ
– 6 mảnh pet thần thú gà lười
– 6 mảnh pet thần thú mèo tập sự
– 1 mảnh pet thần thú bọ chiến sĩ
– 1 mảnh pet thần thú gà hiệp sĩ
– 1 mảnh pet thần thú mèo ma
– 1 cánh sơ cấp – hoàn mỹ
– 30 bình mực xăm hiếm
– 30 bình mực xăm tốt
– 15 mảnh cánh trung cấp – hoàn mĩ
– 1500 lông phượng hoàng
– 50 mẫu cánh vàng
– 50 mẫu cánh bạc
– 20 mảnh trang bị mỗi loại của set trang bị cấp 2 (3 set,mỗi set 5 món,tổng cộng 15 món)
– 8 bạch kim tinh thạch,tăng xác suất cường hóa thành công lên 65%
– 1 pet thần chết lv 37 (để bán lại cho người khác ^^)
– 150k mgold + 40k = 190k mgold

Hạng 9-10
– 1 pet thần thú mèo tập sự
– 6 mảnh pet thần thú bọ binh sĩ
– 6 mảnh pet thần thú gà lười
– 6 mảnh pet thần thú mèo tập sự
– 1 cánh sơ cấp – hoàn mỹ
– 30 bình mực xăm hiếm
– 30 bình mực xăm tốt
– 10 mảnh cánh trung cấp – hoàn mĩ
– 1500 lông phượng hoàng
– 50 mẫu cánh vàng
– 50 mẫu cánh bạc
– 20 mảnh trang bị mỗi loại của set trang bị cấp 2 (3 set,mỗi set 5 món,tổng cộng 15 món)
– 8 bạch kim tinh thạch,tăng xác suất cường hóa thành công lên 65%
– 1 pet thần chết lv 37 (để bán lại cho người khác ^^)
– 150k mgold + 40k = 190k mgold

Hạng 11-20
– 1 cánh sơ cấp hoàn mĩ
– 20 bình mực xăm tốt
– 20 binh mực xăm hiếm
– 5 mảnh pet thần thú bọ binh sĩ
– 5 mảnh pet thần thú gà lười
– 5 mảnh pet thần thú mèo tập sự
– 1100 lông phượng hoàng
– 45 mẫu cánh vàng
– 45 mẫu cánh bạc
– 15 mảnh trang bị loại nón mỗi loại của set trang bị cấp 2 (3 món)
– 10 thiên tinh lam huyết,tăng xác suất cường hóa thành công lên 30%
– 1 pet thần chết lv 37 (để bán lại cho người khác ^^)
– 50k mgold + 30k mgold = 80k mgold
– 10 mảnh cánh trung cấp hoàn mĩ

Hạng 21-50
– 1 cánh sơ cấp bán hoàn mĩ loại 1 : tăng atk và mp
– 20 bình mực xăm tốt
– 20 binh mực xăm hiếm
– 4 mảnh pet thần thú bọ binh sĩ
– 4 mảnh pet thần thú gà lười
– 4 mảnh pet thần thú mèo tập sự
– 1100 lông phượng hoàng
– 45 mẫu cánh vàng
– 45 mẫu cánh bạc
– 15 mảnh trang bị loại khiên mỗi loại của set trang bị cấp 2 (3 món)
– 10 thiên tinh lam huyết,tăng xác suất cường hóa thành công lên 30%
– 1 pet thần chết lv 37 (để bán lại cho người khác ^^)
– 40k mgold + 20k = 60k mgold
– 10 mảnh cánh trung cấp hoàn mĩ

Hạng 51-100
– 1 cánh sơ cấp – bán hoàn mỹ loại 2 : tăng def và hp
– 20 bình mực xăm tốt
– 20 binh mực xăm hiếm
– 3 mảnh pet thần thú bọ binh sĩ
– 3 mảnh pet thần thú gà lười
– 3 mảnh pet thần thú mèo tập sự
– 1100 lông phượng hoàng
– 45 mẫu cánh vàng
– 45 mẫu cánh bạc
– 15 mảnh trang bị loại khiên mỗi loại của set trang bị cấp 2 (3 món)
– 10 thiên tinh lam huyết,tăng xác suất cường hóa thành công lên 30%
– 1 pet thần chết lv 37 (để bán lại cho người khác ^^)
– 40k mgold + 20k = 60k mgold
– 10 mảnh cánh trung cấp hoàn mĩ

Hạng 101-150
– 1 cánh sơ cấp bạo kích tăng atk
– 20 bình mực xăm tốt
– 20 binh mực xăm hiếm
– 2 mảnh pet thần thú bọ binh sĩ
– 2 mảnh pet thần thú gà lười
– 2 mảnh pet thần thú mèo tập sự
– 1100 lông phượng hoàng
– 45 mẫu cánh vàng
– 45 mẫu cánh bạc
– 15 mảnh trang bị loại khiên mỗi loại của set trang bị cấp 2 (3 món)
– 10 thiên tinh lam huyết,tăng xác suất cường hóa thành công lên 30%
– 1 pet thần chết lv 37 (để bán lại cho người khác ^^)
– 40k mgold + 20k = 60k mgold
– 10 mảnh cánh trung cấp hoàn mĩ

Viết một bình luận