KOF'98UMOL – "TAM HỆ TỨ HỎA" gọi tên chị Đại Tỷ, dành thanh xuân để "bem" 1 người? Người ấy là ai???

KOF'98UMOL – "TAM HỆ TỨ HỎA" gọi tên chị Đại Tỷ, dành thanh xuân để "bem" 1 người? Người ấy là ai???


4193 , 4.76 , #KOF3998UMOL #quotTAM #HỆ #TỨ #HỎAquot #gọi #tên #chị #Đại #Tỷ #dành #thanh #xuân #để #quotbemquot #người #Người #ấy #là

#kof98umol #dmyoutube #đạitỷ
KOF’98UMOL – “TAM HỆ TỨ HỎA” gọi tên chị Đại Tỷ, dành thanh xuân để “bem” 1 người? Người ấy là ai???
【KOF’98 UMOL】 シェルミーガチャ3日目!!今後の育成プランについて!!兄貴のライブ襲いましょう!
[KOF’98 UMOL] 쉘 미 가챠 3 일째 !! 향후 육성 계획에 대해 !! 형님 라이브 습격하자!
[KOF’98 UMOL] Shermie Gacha Day 3 !! About future training plans !! Let’s attack your brother’s live!

Nguồn: https://game5s.net/

Viết một bình luận