[LIVE STREAM]-LMHT-Ngứa Nghề

[LIVE STREAM]-LMHT-Ngứa Nghề


11 , nan , #LIVE #STREAMLMHTNgứa #Nghề

Cảm ơn các bạn đã xem nhớ bấm like và đăng kí để ủng hộ mình :3

Donate:

GPU: GeForce GTX 1060 6GB
CPU: Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz
Memory: 16 GB
RAM (7.89 GB RAM usable)

Nguồn: https://game5s.net/

Viết một bình luận