MOD nhân vật màu trắng s17 pubg vng

MOD nhân vật màu trắng s17 pubg vng


187 , 5.00 , #MOD #nhân #vật #màu #trắng #s17 #pubg #vng

file mod

sao chép Active.say vào bộ nhớ thiết bị + Android + data + com.vng.pubgmobile + file +ue4game+shadowtrackerExtra+shadowtrackerExtra+saved+savegame= dán vào

sao chép 4 file còn lại . bộ nhớ thiết bị+ Android+data+com.vng.pubgmobile.+file++ue4game+shadowtrackerExtra+shadowtrackerExtra+config= dán vào là ok

😚😚😚😘

Nguồn: https://game5s.net/

Viết một bình luận