Phân tích game | CYBERPUNK 2077 | Hồ sơ nhân vật | Johnny Silverhand

Phân tích game | CYBERPUNK 2077 | Hồ sơ nhân vật | Johnny Silverhand


30480 , 4.94 , #Phân #tích #game #CYBERPUNK #Hồ #sơ #nhân #vật #Johnny #Silverhand

Phân tích game | CYBERPUNK 2077 | Hồ sơ nhân vật | Johnny Silverhand

Tóm tắt lại toàn bộ cuộc đời của nhân vật cực kỳ quan trọng trong thế giới Cyberpunk nói chung và Cyberpunk 2077 nói riêng

Phân tích cốt truyện Cyberpunk 2077:
Bóc phốt Cyberpunk 2077:

———–
Script: Lucy
Voice: Ming Ming
Editor: K9en
————

Fanpage:
Group:
Discord:

#hosonhanvat #gamecuchay #cyberpunk #2077 #CDProjectRed #phantichgame #JohnnySilverhand

Nguồn: https://game5s.net/

Viết một bình luận