TÂN VOI SHOP ???? STORM BLUIE ESPORTS | BLV TRUNG VĨNH | 01.02.2021

TÂN VOI SHOP ???? STORM BLUIE ESPORTS | BLV TRUNG VĨNH | 01.02.2021


22 , 5.00 , #TÂN #VOI #SHOP #STORM #BLUIE #ESPORTS #BLV #TRUNG #VĨNH

TÂN VOI SHOP ???? STORM BLUIE ESPORTS
Thể thức : BO3 / cấm chọn quốc tế .
????️ BLV : Trung Vĩnh
Trực tiếp tại : Esports Live VN
#esportslivevn #blvtrungvinh #keothuong
#tanvoishop #stormblueesports

Nguồn: https://game5s.net/

Viết một bình luận