TEST KHIÊN ZHONGLI: hiệu quả cộng dồn của việc giảm kháng quái

TEST KHIÊN ZHONGLI: hiệu quả cộng dồn của việc giảm kháng quái


1521 , 4.94 , #TEST #KHIÊN #ZHONGLI #hiệu #quả #cộng #dồn #của #việc #giảm #kháng #quái

Video zhongli #4 mình có test xem -def của khiên zhongli có cộng dồn ko,mình test trật lất,cũng may kết quả cũng ko thay đổi ^.^

Nguồn: https://game5s.net/

Viết một bình luận