Thạch Rau Câu 3D – Vẽ Hoa Cúc Đại Đóa Bằng Kim Y Tế G18 – Phần 1: Vẽ Hoa Thẳng

Thạch Rau Câu 3D – Vẽ Hoa Cúc Đại Đóa Bằng Kim Y Tế G18 – Phần 1: Vẽ Hoa Thẳng


308 , 5.00 , #Thạch #Rau #Câu #Vẽ #Hoa #Cúc #Đại #Đóa #Bằng #Kim #Tế #G18 #Phần #Vẽ #Hoa #Thẳng

Xin Chào !
Hãy ấn thích và chia sẻ kênh vì đó là động lực rất lớn để chúng tôi thực hiện những video tiếp theo
Xem thêm :
Rất vui khi các bạn đã xem VIDEO của kênh chúng tôi .
Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn .
Chúng tôi sẽ cố hoàn thiện hơn nữa để có những VIDEO hoàn chỉnh hơn .
Đây là link fb :
Zalo : 0911.00.39.12
Xin chân thành cám ơn .

Hi !
yummy
See more videos :
Glad you guys watched our channel’s VIDEO.
We hope to receive your comments.
We will try to improve further to have more complete VIDEO.
Please like and share is the way we are motivated to produce more videos
This is the link fb:
Zalo: 0911.00.39.12
Sincere thanks.
Most satisfying video ever – How to make rose flowers from vegetables; red radish and cucumber. The best vegetable for flower design & carving is red radish. On the other hand, cucumber is also known as one of the popular veg for the garnish world. This video “the beauty of rose carving garnish” will be showing how I did radish rose with both types of vegetable as edible arrangements. Hope you like it and help subscribe to my channel.

Nguồn: https://game5s.net/

Viết một bình luận