[TS ONLINE] Hướng Dẫn Làm Quest Cam Hưng Bá – Kênh Kỹ Năng

[TS ONLINE] Hướng Dẫn Làm Quest Cam Hưng Bá – Kênh Kỹ Năng


12 , nan , #ONLINE #Hướng #Dẫn #Làm #Quest #Cam #Hưng #Bá #Kênh #Kỹ #Năng
[TS ONLINE] Hướng Dẫn Làm Quest Cam Hưng Bá - Kênh Kỹ Năng
Chuỗi Quest lấy vật phẩm Cam Hưng Bá & Bạch Linh Giáp
Bạch Linh Giáp : Level 50, ATK 29, AGI 3, Tỉ lệ bạo kích 8%
Cam Hưng Bá : Level 50, ATK 31, AGI 4, Tỉ lệ bạo kích 12%
————————————————————–
Follow & contact QSEnt :
▶ Youtube :
▶ Facebook :
▶ Contact for work: info@jokerapprentice.com

Nguồn: https://game5s.net/

Viết một bình luận