UNIT 8: SPORTS AND GAMES – LESSON 1: GETTING STARTED

UNIT 8: SPORTS AND GAMES – LESSON 1: GETTING STARTED


125 , 5.00 , #UNIT #SPORTS #GAMES #LESSON #STARTED

Sau khi hoàn thành xong bài học, các em sẽ nắm bắt được chủ đề bài học ‘Sports and Games’, luyện tập các từ vựng và cấu trúc có liên quan tới chủ đề bài học. Các em chú ý ghi chép bài đầy đủ và hoàn thành các hoạt động học tập theo hướng dẫn của giáo viên. Chúc các em học vui!

Nguồn: https://game5s.net/

Viết một bình luận