VORTEX ESPORTS Daily Scrims Week 11 Day 2

VORTEX ESPORTS Daily Scrims Week 11 Day 2


48 , 5.00 , #VORTEX #ESPORTS #Daily #Scrims #Week #Day

*???????????????????? ????????????????????????????*
~ᴘᴜʙɢ ᴛᴏᴜʀɴᴀᴍᴇɴᴛ~
➖➖(WEEK-11)➖➖
*ֆʟօт 1 ➡️VORTEx ESPORTs*
*ֆʟօт 2 ➡️VORTEX V1*
*ֆʟօт 3 ➡️VORTEX V2*
*ֆʟօт 4 ➡️VORTEX V3*
*ֆʟօт 5 ➡️LORDS*
*ֆʟօт 6 ➡️AL MALLUZ*
*ֆʟօт 7 ➡️DECODE*
*ֆʟօт 8 ➡️HIGHFINEST*
*ֆʟօт 9 ➡️MDM BLACK*
*ֆʟօт 10➡️MDM WHITE*
*ֆʟօт 11➡️EPIC LEGIONS*
*ֆʟօт 12➡️ELGN*
*ֆʟօт 13➡️OUTLAWS*
*ֆʟօт 14➡KERALA MOTO*
*ֆʟօт 15➡️ARGONAUTS*
*ֆʟօт 16➡️TEAM ZNIP*
*ֆʟօт 17➡️3XV*
*ֆʟօт 18➡️RAW*
*ֆʟօт 19➡️GDR VIPERZZ*
*ֆʟօт 20➡️TEAM ACRO*
*ֆʟօт 21➡️TEAM DMR ESPORTs*
*ֆʟօт 22➡️MISTAKEZ*
*ֆʟօт 23➡️TEAM FOCUS*
*ֆʟօт 24➡️BROCODE*
*ֆʟօт 25➡️EXTRAIT8 ESPORTs*

*???????????????? ɢʀᴏʊᴘ ʟɪɴӄ????????*

Nguồn: https://game5s.net/

Viết một bình luận