[CryptoZOON] | Hướng Dẫn Chơi Game | NFT P2E Tiềm Năng Siêu FOMO

[CryptoZOON] | Hướng Dẫn Chơi Game | NFT P2E Tiềm Năng Siêu FOMO


1976 , 5.00 , #CryptoZOON #Hướng #Dẫn #Chơi #Game #NFT #P2E #Tiềm #Năng #Siêu #FOMO

Contract ZOON:
0x9D173E6c594f479B4d47001F8E6A95A7aDDa42bC
——————————————————-
Link GAME:

——————————————————-
FaceBook Cá Nhân:

——————————————————-
Các Nhóm Cộng Đồng CryptoZoon Việt Nam:

——————————————————-
Trò chơi Fight Monsters hiện đã có trong phiên bản V.1.0

Chúng tôi sẽ thưởng cho những người tham gia sớm trong hai ngày đầu tiên với một phần thưởng. Lượt chiến đấu của Zoans sẽ tăng gấp đôi. Do đó, mỗi nhân vật sẽ có lượt chiến đấu sau dựa trên độ hiếm:

1 lượt / 2 giờ (Bình thường 1 lượt / 4 giờ) cho Rate 1 và Rate 2.

2 lượt / 2 giờ (Bình thường 2 lượt / 4 giờ) cho Rate 3 và Rate 4.

3 lượt / 2 giờ (Bình thường 3 lượt / 4 giờ) cho cho Rate 5 và Rate 6.

Cho phép các Zoan của bạn tham gia chiến đấu và chiến thắng.

Các tính năng mới sẽ được cập nhật trong tương lai.

🎯 Cách chơi:

Nguồn: https://game5s.net/

Viết một bình luận