(Eng/Việt) Dịch Skill của Mega Aggron (S) (Thủ tạo Khiên) – Pocket Incoming

(Eng/Việt) Dịch Skill của Mega Aggron (S) (Thủ tạo Khiên) – Pocket Incoming


1811 , 5.00 , #EngViệt #Dịch #Skill #của #Mega #Aggron #Thủ #tạo #Khiên #Pocket #Incoming

Info Skill of Mega Aggron (S) (Defense can create Shield)
My Group Facebook :

Các Clip Hướng dẫn (Eng/Việt)
Guide (Hướng dẫn) Pocket Awakening /Pocket Incoming:
Series 7 ngày đầu dành cho tân thủ Vip 0 – Pocket Incoming:

Link tải Game (Bản Trung)

Link tải bản Eng :
Code : NEWBIEGIFT4U
Ios :
Android :

Kênh làm hướng dẫn trò chơi Pocket Incoming (Bản Quốc tế) /Pocket Awakening (Bản Trung)
Hướng dẫn cho Tân thủ , giới thiệu sự kiện mới …
Guide for Newbie, Review Skill Pokemon S+ , Event
All copyright issues please contact:
• Email: bigstyle88@gmail.com

#PocketIncoming #Pokemon

Nguồn: https://game5s.net/

Viết một bình luận