( GAME 3 ) ( BREN ESPORTS vs BURMESE GHOULS ) ( M2 WORLD CHAMPIONSHIP ) (FINALS )

( GAME 3 ) ( BREN ESPORTS vs BURMESE GHOULS ) ( M2 WORLD CHAMPIONSHIP ) (FINALS )


3 , nan , #GAME #BREN #ESPORTS #BURMESE #GHOULS #WORLD #CHAMPIONSHIP #FINALS

#M2
#CHAMPIONSHIP
#FINALS

Nguồn: https://game5s.net/

Viết một bình luận