( GAME 5 ) ( BREN ESPORTS vs BURMESE GHOULS ) ( M2 WORLD CHAMPIOMSHIP ) ( FINALS )

( GAME 5 ) ( BREN ESPORTS vs BURMESE GHOULS ) ( M2 WORLD CHAMPIOMSHIP ) ( FINALS )


4 , nan , #GAME #BREN #ESPORTS #BURMESE #GHOULS #WORLD #CHAMPIOMSHIP #FINALS

#M2
#CHAMPIONSHIP
#FINALS

Nguồn: https://game5s.net/

Viết một bình luận