Game A Zombie's Life #2 Mở Khóa Nhân Vật Chị

Game A Zombie's Life #2 Mở Khóa Nhân Vật Chị


1141 , 5.00 , #Game #Zombie39s #Life #Mở #Khóa #Nhân #Vật #Chị
Game A Zombie's Life #2 Mở Khóa Nhân Vật Chị
✫Các Video Hướng Dẫn/Walkthrough Game A Zombie’s Life:

(✫)List Sự Kiện Chính

(✫)List Sự Kiện Phụ
* Chị và mẹ – Rượu cho mẹ, ngủ với chị
* Chị và dì – Rượu cho dì, ngủ với chị
* Chị & Perez- Rượu với chị, ngủ với Perez
* Mẹ & Chị và Dì – Nói với tất cả mọi người “Uống một ly” từ menu tương tác. Sau đó ngủ trên
giường của chính bạn

✫Link A Zombie’s Life Việt Hóa + English:

✫Xem các game khác và liên hệ:

✫Cảm ơn mọi người đã xem nhaaaaaaa!

Nguồn: https://game5s.net/

Viết một bình luận