Game A Zombie's Life #3 Mở Khóa Nhân Vật Dì Alex

Game A Zombie's Life #3 Mở Khóa Nhân Vật Dì Alex


842 , 5.00 , #Game #Zombie39s #Life #Mở #Khóa #Nhân #Vật #Dì #Alex
Game A Zombie's Life #3 Mở Khóa Nhân Vật Dì Alex
✫Các Video Hướng Dẫn/Walkthrough Game A Zombie’s Life:

(✫)List Sự Kiện Chính

(✫)List Sự Kiện Phụ
* Mẹ & dì – Rượu cho dì, ngủ với mẹ
* Chị và dì – Rượu cho dì, ngủ với chị
* Dì & Sonya – Rượu cho Sonya, ngủ với dì
* Mẹ & Chị và Dì – Nói với tất cả mọi người “Uống một chút” từ menu tương tác. Sau đó ngủ
trên giường của chính bạn
* Mẹ & Sonya & Dì – Nói với tất cả mọi người để “Uống 1 chút” từ menu tương tác. Sau đó ngủ
trên giường của chính bạn

✫Link A Zombie’s Life Việt Hóa + English:

✫Xem các game khác và liên hệ:

✫Cảm ơn mọi người đã xem nhaaaaaaa!

Nguồn: https://game5s.net/

Viết một bình luận