[GAME HACK NÃO 2] ĐẶT CÂU HOÀN CHỈNH VỚI 3 CỤM TỪ KHÔNG LIÊN QUAN

[GAME HACK NÃO 2] ĐẶT CÂU HOÀN CHỈNH VỚI 3 CỤM TỪ KHÔNG LIÊN QUAN


3 , nan , #GAME #HACK #NÃO #ĐẶT #CÂU #HOÀN #CHỈNH #VỚI #CỤM #TỪ #KHÔNG #LIÊN #QUAN

Thử tài tiếng Việt của các thành viên MCBooks nhaaaaa ^^

Nguồn: https://game5s.net/

Viết một bình luận