Hướng Dẫn Game A Zombie's Life #5 Mở Khóa Nhân Vật Sonya

Hướng Dẫn Game A Zombie's Life #5 Mở Khóa Nhân Vật Sonya


574 , 5.00 , #Hướng #Dẫn #Game #Zombie39s #Life #Mở #Khóa #Nhân #Vật #Sonya

✫Các Video Hướng Dẫn/Walkthrough Game A Zombie’s Life:

(✫)List Sự Kiện Chính

(✫)List Sự Kiện Phụ
* Dì & Sonya – Rượu cho Sonya, ngủ với dì
* Mẹ & Sonya – Rượu cho Sonya, ngủ với mẹ
* Perez & Sonya – Rượu cho Sonya, ngủ với Perez
* Mẹ & Sonya & Dì – Nói với tất cả mọi người để “Uống” từ menu tương tác. Sau đó ngủ trên
giường của chính bạn
* Mẹ & Sonya & Perez – Nói với tất cả mọi người để “Uống” từ menu tương tác. Sau đó ngủ trên
giường của chính bạn

✫Link A Zombie’s Life Việt Hóa + English:

✫Xem các game khác và liên hệ:

✫Cảm ơn mọi người đã xem nhaaaaaaa!

Nguồn: https://game5s.net/

Viết một bình luận