Indigo Plateau : Giratina Vs Mewtwo, Palkia, Reshiram – Pocket Incoming

Indigo Plateau : Giratina Vs Mewtwo, Palkia, Reshiram – Pocket Incoming


1495 , 5.00 , #Indigo #Plateau #Giratina #Mewtwo #Palkia #Reshiram #Pocket #Incoming

Pokemon – Pocket Awakening (Trung) , Pocket Incoming (Eng)

Group của những người thích game này trên Facebook

Các Clip Hướng dẫn (Eng/Việt)
Guide (Hướng dẫn) Pocket Awakening /Pocket Incoming:

Link tải Game (Bản Trung)

Link tải bản Eng :
Code : NEWBIEGIFT4U
Ios :
Android : CH Play :

Hướng dẫn tạo tài khoản Game bản Trung :
Việt :
Eng :

All copyright issues please contact:
• Email: bigstyle88@gmail.com

#PocketAwakening #PocketIncoming

Nguồn: https://game5s.net/

Viết một bình luận