[Live Game] Cod Of Duty Warzone – Tryhard tối thứ 3 (11/8/2020)

[Live Game] Cod Of Duty Warzone – Tryhard tối thứ 3 (11/8/2020)


102 , 5.00 , #Live #Game #Cod #Duty #Warzone #Tryhard #tối #thứ

Game kof mình sẽ Live vào cuối tuần ca 1 khung giờ từ 8h,8h30 nhé anh em…

Link Discord :

???? Anh em có thể donate tuỳ tâm ủng hộ cho kênh làm chi phí tại trang :
???? You can donate to the channel at (visa,master card,paypal) :
???? 兄弟は次のチャンネルに寄付します (visa,master card,paypal):
+
+

#NamCT #CODWZ #Codofdutywarzone

Link fb :

????Tham gia bình luận game KOF :
+

????Tham gia bình luận all game tại :
+

????FanPage KOF :
+

????FanPage NamCT
+

Nguồn: https://game5s.net/

Viết một bình luận