NXP SOLID VS BREN ESPORTS GAME 1 PLAYOFFS MPL PH SEASON 6

NXP SOLID VS BREN ESPORTS GAME 1 PLAYOFFS MPL PH SEASON 6


8 , 5.00 , #NXP #SOLID #BREN #ESPORTS #GAME #PLAYOFFS #MPL #SEASON

Nguồn: https://game5s.net/

Viết một bình luận