Roblox Break In (Story)-Chơi nhân vật con nít ở chế độ ez (P3)-Đi phá nhà thằng trùm cuối trong game

Roblox Break In (Story)-Chơi nhân vật con nít ở chế độ ez (P3)-Đi phá nhà thằng trùm cuối trong game


4 , nan , #Roblox #Break #StoryChơi #nhân #vật #con #nít #ở #chế #độ #P3Đi #phá #nhà #thằng #trùm #cuối #trong #game

– Link game :
– Máy yếu nên hơi lag nên mn thông cảm .
– Tôi thiếu kinh nghiệm làm video nên các video tôi đăng sẽ hơi kém chất lượng .

Nguồn: https://game5s.net/

Viết một bình luận