SE vs GLX Ván 3 Highlight | SBTC Esports Đã Lội Ngược Tình Thế Khủng Khiếp | VCS Mùa Xuân 2021

SE vs GLX Ván 3 Highlight | SBTC Esports Đã Lội Ngược Tình Thế Khủng Khiếp | VCS Mùa Xuân 2021


1464 , 3.23 , #GLX #Ván #Highlight #SBTC #Esports #Đã #Lội #Ngược #Tình #Thế #Khủng #Khiếp #VCS #Mùa #Xuân

SE vs GLX Ván 3 Highlight | SBTC Esports Đã Lội Ngược Tình Thế Khủng Khiếp | VCS Mùa Xuân 2021
✦ Sources :
❤ VETV7 Esports

Nguồn: https://game5s.net/

Viết một bình luận