(Việt) Giới thiệu về cặp đôi Reshiram (S+) và Mega Charizard X (S) – Pocket Incoming

(Việt) Giới thiệu về cặp đôi Reshiram (S+) và Mega Charizard X (S) – Pocket Incoming


635 , 5.00 , #Việt #Giới #thiệu #về #cặp #đôi #Reshiram #và #Mega #Charizard #Pocket #Incoming

Review Charizard X & Reshiram
My Group Facebook :

Các Clip Hướng dẫn (Eng/Việt)
Guide (Hướng dẫn) Pocket Awakening /Pocket Incoming:
Series 7 ngày đầu dành cho tân thủ Vip 0 – Pocket Incoming:

Link tải Game (Bản Trung)

Link tải bản Eng :
Code : NEWBIEGIFT4U
Ios :
Android :

Kênh làm hướng dẫn trò chơi Pocket Incoming (Bản Quốc tế) /Pocket Awakening (Bản Trung)
Hướng dẫn cho Tân thủ , giới thiệu sự kiện mới …
Guide for Newbie, Review Skill Pokemon S+ , Event
All copyright issues please contact:
• Email: bigstyle88@gmail.com

#PocketIncoming #Pokemon

Nguồn: https://game5s.net/

Viết một bình luận