Sky Fantasy giới thiệu nhân vật – Huyền Kiếm

Sky Fantasy giới thiệu nhân vật – Huyền Kiếm


9 , nan , #Sky #Fantasy #giới #thiệu #nhân #vật #Huyền #Kiếm

Nghề:【Huyền Kiếm】
Giới tính: Nam
Vũ khí: Kiếm
Đặc điểm: Đánh xa, khống chế
Tín ngưỡng: Khởi kiếm túng sơn hải
Tâm bay quảng huyền đô.

Nguồn: https://game5s.net/

Viết một bình luận