Sky Fantasy giới thiệu nhân vật – Thiên Anh

Sky Fantasy giới thiệu nhân vật – Thiên Anh


7 , nan , #Sky #Fantasy #giới #thiệu #nhân #vật #Thiên #Anh

Nghề:【Thiên Anh】
Giới tính: Nữ
Vũ khí: Thương
Đặc điểm: Cận chiến, Bạo phát.
Tín ngưỡng: Một ý niệm mở ra vạn con đường,
Một động tác kinh động cửu thiên giới.

Nguồn: https://game5s.net/

Viết một bình luận